Ratsutila Cavalier
Ratsutila Cavalier

Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä eli tuki- ja liikuntaelinongelmia ja niistä johtuvia erilaisia ongelmia. Hoito tapahtuu tieteellisesti ja käytännössä hyväksi todetulla suomalaisella pehmytkudoskäsittelyllä, joka tehdään pehmeästi kudoksia kuunnellen. Hoidolla on EU:n Harmonisointiviraston nimisuojaus ja se on hyväksytty Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Elävän perinnön kansalliseen luetteloon huhtikuussa 2020.

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa ja jopa vuosien takaisia virheasentojen aiheuttajia. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt (vasta-aiheet) ja selvitetään hoitoa mahdollisesti rajoittavat tekijät.

Hoidollisina lähtökohtina ovat tukirakenteiden, kuten lihaskalvoketjujen ja nivelten ja niistä aiheutuvat hermotuksen sekä aineenvaihdunnan toimintahäiriöt.

Toiminnallisista rakenteista on luettavissa, kuinka kineettisissä toimintaketjuissa oleva virheasento voi aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineen kasvua, haitata solujen ja laajemmin kudosten ravinnonsaantia ja edistää myös kalkin kertymistä nivelpintoihin. Lisäksi virheasento aiheuttaa nivelten kuormitukseen epätasapainoa, mikä johtaa nivelpintojen kulumiseen, kudosten rappeutumiseen tai muihin ongelmiin. Selän jännitystilat ja virheasennot voivat aiheuttaa selkäydinhermojen pinnetiloja ja aiheuttaa ongelmia myös sisäelinjärjestelmien toimintaan.

Em. tekijät otetaan huomioon kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa, jossa tasapainotetaan tuki- ja liikuntaelimistön epätasapainoon joutuneita rakenteita, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toiminnallisina eroina kehon vasemmassa ja/tai oikeassa puoliskossa sekä kudosmuutoksina. Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja löyhien sidekudosten nesteitä. Hoidossa käsitellään koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista päälakeen saakka. Käsittelyssä parannetaan kudosten liikkuvuutta toistensa suhteen, saatetaan nivelpinnat kohdilleen ja avataan hermojen pinnetiloja, jolloin kudoksissa oleva neste ja kudospinnat saadaan liikkumaan vapaammin.