Ratsutila Cavalier
Ratsutila Cavalier

Toimiva istunta

Tallimme opetus on istuntapainotteista. Tämä herättää välillä kysymyksiä, että mitä se tarkoittaa. Täältä löytyy tekstejä, joista saa selvyyttä asiaan.

 

Toimiva istunta - perusta

Istunnan tärkeydestä puhutaan paljon ja samoin siitä että istunnan pitää olla hyvä. Mitä se sitten tarkoittaa? Hyvä istunta on ennen kaikkea toimiva istunta, jonka avulla ratsastaja auttaa ja ohjaa hevosta.

Miten toimiva istunta sitten saadaan? Ihan alkuun ratsastajan on opeteltava mukautumaan ja seuraamaan omalla kehollaan hevosen liikettä jännittämättä ja takertumatta hevoseen. Esimerkkinä pieni lapsi, joka on ensimmäistä kertaa reppuselässä. Ylhäällä olo on jännittävää, joten lapsi takertuu käsillä ja jaloilla kiinni. Mutta vaikka lapsi on pieni, takertuminen käsillä ja jaloilla vaikeuttaa kantajan liikkumista. Kun lapsi alkaa rentoutua niin takertuminen vähenee ja vähitellen loppuu ja lapsi pitää kiinni vain sen verran kuin tarvitaan ja kantajan on helpompi liikkua.

Liikkeisiin mukautuminen on tärkeää, koska apujen käyttö on hankalaa jos hakee tasapainoa puristamalla jalkoja tai ottamalla tukea ohjista.

Mukautumisen jälkeen on opittava vaikuttamaan. Helposti käy niin, että vaikuttaminen muuttuu ratsastajan mielessä vain raajoilla tehtäväksi asiaksi. Hevonen kuitenkin tuntee hyvin miten ratsastaja istuu selässä ja käyttää kehoaan (kuten kantajakin tuntee reppuselässä olevan lapsen liikkeet) ja esimerkiksi jo käden liikuttaminen vaikuttaa hyvin paljon keskivartalon lihaksiin. Ratsastajan on opittava ymmärtämään oman kehon toimintaa ja samalla kun tätä opettelee alkaa huomata että pienemmätkin avut riittävät.

Yksi tärkeimmistä asioista on ratsastajan luottamus hevoseen ja hevosen kuuntelemisen taito. Luottamus hevoseen ylipäätään on tärkeää, sillä jos ratsastaja jännittää hevosta, on hyvin hankala opetella asioita. Mutta luottamus on tärkeää myös siinä mielessä, että uskaltaa kuunnella hevosta ja ottaa vastaan sen viestit. Entä jos hevonen ei olekaan laiska vaan jokin omassa istunnassa hidastaa sitä samalla kun pyydetään pohkeilla lisää vauhtia? Tai jos hevonen ei paina kädelle reippauden takia vaan siksi, että se lisää vauhtia pitääkseen itsensä ja ratsastajan tasapainossa?  Tai kääntyessä hevonen oikoo, koska ratsastajan istunta ohjaa hevosta sisään vaikka ratsastaja yrittää ohjata ohjilla hevosta kulmaan?

Toimiva istunta on ratsastajan kehon mittasuhteisiin sopiva istunta, jossa ratsastaja mukautuu hevosen liikkeisiin ja halutessaan vaikuttaa istunnallaan siihen miten hevonen liikkuu. Toimiva istunta on kahden kehon yhteinen tanssi, jossa molemmat peilaavat toisiaan sopusoinnussa.